17 November 2010

Sensor to measure corrosion of implants

Ingenieurs van de Vrije Universiteit Brussel hebben een manier ontdekt om corrosie of aantasting van metalen te kunnen meten op een snelle, eenvoudige en betrouwbare manier. Deze ontdekking heeft belangrijke gevolgen voor de veiligheid in ondermeer de medische wereld. Binnenkort wordt rond de nieuwe corrosiesensor een nieuwe spin-off opgericht.

Omdat de huidige procedure om de corrosie van metalen te meten erg omslachtig is, neemt men het zekere voor het onzekere en worden onderdelen geregeld vernieuwd, jaren voor hun ‘vervaldatum’. Metalen die worden blootgesteld aan water en lucht ondergaan na verloop van tijd immers een corrosieproces, wat ook hun sterkte aantast. Bekende voorbeelden zijn het roesten van ijzer, of het groen uitslaan van koper. Maar ook medische implantaten zoals kunstheupen en pacemakers zijn onderhevig aan corrosie… de risico’s zijn vaak enorm als het materiaal het begeeft.

Ingenieurs Tom Breugelmans en Yves Van Ingelgem van de VUB-vakgroep Materialen en Chemie hebben nu echter een nieuwe manier ontdekt om de corrosie van metalen op een snelle, eenvoudige en betrouwbare manier te testen. Hun techniek is gebaseerd op het principe van impedantiemetingen, waarbij metalen in een geleidende vloeistof worden blootgesteld aan een elektrochemisch signaal, waarna de respons van het metaal wordt opgemeten. Hieruit kan men afleiden of er een corrosiereactie is en hoe snel deze actief is. In tegenstelling tot het gangbare systeem is er voortaan geen gespecialiseerde corrosiedeskundige meer nodig om de metingen te interpreteren; dat doet de nieuwe meter zelf. Hij geeft gewoon aan of er ergens een probleem is, en kan dan ook door iedereen gebruikt worden.

Dankzij de nieuwe corrosiesensor zal men kunnen ingrijpen nog voor een pacemaker het begeeft, of zal men weten wanneer een kunstheup begint te corroderen nog voor de patiënt zelf pijn begint te voelen. Binnenkort wordt rond de nieuwe corrosiesensor een nieuwe spin-off opgericht.

 News

Agenda

Newsletter

If you want to keep in touch!

Register for newsletter

 

LifeTechLimburg downloads