04 December 2014

Interregio meeting

Het platform IDE, Innovatie & Design in de Euregio, wil door afstemming en krachtenbundeling crossovers maken tussen bedrijven en sectoren enerzijds en cratief talent anderzijds.  Designinnovatie is hierbij de focus.
De partners van IDE, m.n. de provincie Limburg, de steden Hasselt en Genk, de MAD-faculty (PXL en UCLL) en UHasselt zullen hun expertise, netwerk en infrastructuur maximaal inzetten om Limburg te transformeren tot een creatieve 'community' waar creativiteit en innovatie tot 'the way of living' behoren.