Welkom

Technologische en procesmatige innovaties bieden nieuwe kansen voor de zorgsector van de toekomst. De succesvolle toepassing van die innovaties in de zorg is echter niet vanzelfsprekend. Na de succesvolle editie van 2010 willen we tijdens ZorgIdee 2011 stilstaan bij de uitdagingen en opportuniteiten met betrekking tot zorginnovatie binnen de zorgdomotica en zal het aanwezige publiek worden geïnformeerd over:

• Voorbeelden van nieuwe innovatieve trends en ontwikkeling in de zorg;

• Concrete voorbeelden van best practices/demonstratieprojecten;

• De (beleids)visies op innovatie in de zorgsector.

ZorgIdee 2011 is een aanrader voor iedereen die actief is in de zorgsector, het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en het beleid.

 

Organisatie

ZorgIdee 2011 is een organisatie van LifeTechLimburg samen met haar partners Flanders’Care, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), Jessa Ziekenhuis Hasselt, Universiteit Hasselt, Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), Xios, Provincie Limburg, het Innovatiecentrum Limburg en POM Limburg.
Zorgidee wordt gerealiseerd met de (financiële) steun van het EFRO doelstelling 2 programma voor Vlaanderen, het Agentschap Ondernemen/Vlaanderen in Actie, de provincie Limburg, het Interreg programma EMR, Universiteit Hasselt en de Stichting Limburg Sterk Merk.

     
     
         

     Sponsor

     

  News

  Agenda

  Newsletter

  If you want to keep in touch!

  Register for newsletter

   

  LifeTechLimburg downloads